Odnawialne źródła energii w Polsce

Odnawialne źródła energii w Polsce

Odnawialne źródła energii to te, których zasoby odnawiają się w krótkiej (z geologicznego punktu widzenia) perspektywie: energia słoneczna, wiatrowa czy geotermiczna to tylko trzy przykłady źródeł dostępnych w Polsce. Do tej samej kategorii zalicza się energię pływów, energię nurtu rzecznego lub spiętrzonej wody.

Całkowicie niezagospodarowana pozostaje w Polsce energia pływowa, pozostałe są wykorzystywane w śladowym stopniu, jedynie energia słoneczna i – zwłaszcza – wiatrowa stanowią zauważalny odsetek tzw. miksu energetycznego.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nie powinno wiązać się z obciążeniem środowiska, przy czym obecnie kładzie się nacisk jedynie na brak emisji, a nie na przykład na brak wpływu na ekosystemy rzeczne, niszczone nieodwracalnie przez tamy budowane na potrzeby elektrowni wodnych. Odnawialne źródła energii w Polsce stanowią kilkanaście procent źródeł energetycznych w ogóle i żeby ten odsetek wyraźnie wzrósł, konieczne są programy stymulacyjne oraz zmiana prawodawstwa, które umożliwi – niezbędną dla efektywności większości tego typu źródeł – decentralizację produkcji energii.

Komentarze

0 Komentarz Napisz komentarz

Napisz komentarz