Co to jest recykling

Co to jest recykling?

Recykling to pojęcie oznaczające procedury powtórnego wykorzystania odpadów jako surowca produkcyjnego dla kolejnych produktów. Konieczne jest tu wprowadzenie odróżnienia na linii recykling – upcykling, gdyż ten ostatni to stosowane na niewielką skalę powtórne wykorzystanie materiału bez konieczności jego przetworzenia, np. powtórne napełnianie butelek lub powtórne wykorzystanie skrzyń.

W recyklingu wykorzystuje się całe produkty, np. przetwarzając plastikowe skrzynie na owoce na opakowania, albo w procesie recyklingu odzyskuje się z produktów tylko niektóre materiały, np. metale ziem rzadkich z elektroniki.

W procesie recyklingu, zwłaszcza jeśli chodzi tylko o pozyskanie wybranych materiałów, możliwe jest powstawanie odpadów resztkowych, które trzeba będzie poddać składowaniu, unieszkodliwianiu lub degradacji termicznej. Nadal jednak większość produktu wyjściowego zostaje odzyskana i w zakładach przetwórstwa przerobiona na surowiec do produkcji kolejnych produktów, np. granulat polietylenowy lub pulpę celulozową. Choć teoretycznie recyklingowi można poddać zdecydowaną większość materiałów, w praktyce ze względu na koszty lub poziom skomplikowania tego procesu niekiedy stosuje się tylko częściowy recykling.

Komentarze

Napisz komentarz