Jak działają turbiny wiatrowe?

Jak działają turbiny wiatrowe?

Zasada działania turbiny wiatrowej jest w ogólnym zarysie dość prosta. Poruszane wiatrem śmigła, wprawiają w ruch wał, a jego ruch przełożony na generator powoduje powstawanie energii elektrycznej. Generator działa odwrotnie do silnika, a więc wykorzystuje energię mechaniczną wału do tego, aby wytworzyć pole elektromagnetyczne.

Jest to możliwe przeważnie dzięki zjawisku indukcji, czyli powstawania prądu w obwodzie niepodłączonym pod wpływem zmiennego pola magnetycznego związanego na przykład ze zmianami położenia magnesu.

Szczegóły działania turbin wiatrowych, zwanych niepoprawnie elektrowniami wiatrowymi, mogą różnić się w zależności od konstrukcji, jednak w zdecydowanej większości przypadków konstrukcja śmigło–wał-generator stanowi zręb całego urządzenia. Aby wyprodukowaną przez turbinę wiatrową energię elektryczną można było wykorzystać do zasilania urządzeń sieciowych, prąd musi przepłynąć przez zestaw urządzeń ustalających parametry oraz szereg zabezpieczeń, co jest o tyle istotne, że wiele turbin wiatrowych nie ma aktywnych systemów zabezpieczeń i zdarzały się przypadki przeciążenia sieci pod wpływem nadprodukcji energii wiatrowej.

Komentarze

Napisz komentarz