Jak działa pompa ciepła

Jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła to urządzenie wymuszające przepływ energii ze źródła dolnego o temperaturze niższej, do źródła górnego o temperaturze wyższej. Aby zrealizować takie zadanie, konieczne jest zastosowanie czynnika pośredniczącego, którym jest najczęściej niskokrzepliwa ciecz mająca odpowiednie właściwości, pozwalające przetłaczać ją między wymiennikami i kompresorem.

Wykorzystując specyfikę izochorycznych przemian fizycznych, można z czynnika pośredniczącego pozyskać ciepło pobrane w chłodniejszym źródle i odzyskać je w źródle cieplejszym.

Pompa ciepła – w zależności od typu – może pobierać energię z powietrza, wody, gruntu lub innego ośrodka i wykorzystywać ją na przykład do podgrzania wody w instalacji C.O. lub C.W.U. Do wykonania pracy – zasilenia sprężarki – konieczne jest wykorzystanie energii elektrycznej. Zastosowanie pomp ciepła jest opłacalne dlatego, że energia dostarczona do sprężarki jest mniejsza niż pozyskana energia cieplna. Poza podstawowym trybem pracy wiele nowoczesnych pomp ciepła może także działać w trybie klimatyzacji po odwróceniu obiegu czynnika.

Komentarze

0 Komentarz Napisz komentarz

Napisz komentarz